قیمت
قیمت نقدی کالا: 3,850,000 تومان

ماه دلخواه پیش پرداخت: تومان
تعداد کالا:

فروش اقساطی ماهانه: ۰ تومان

به دلیل وجود نوسانات بازار، قیمت بیان شده، ممکن است تغییر پیدا کند.

73.8X50.5 ميلي متر

ابعاد

290 گرم

وزن

50 ميلي متر

فاصله کانوني

f/1.2 تا f/2.0

کمينه نسبت کانوني

22/F

بيشينه نسبت کانوني

50 سانتي متر

کمينه فاصله فوکوس

58 ميلي متر

سايز فيلتر

8

تعداد تيغه هاي ديافراگم

کانن

مخصوص دوربين شرکت

7

تعداد المنت هاي اپتيکي

6

تعداد گروه هاي اپتيکي

USM

نوع موتور فوکوس

دارای قابلیت فوکوس خودکار

سایر قابلیت ها

میدان دید قطری46 درجه