شرایط درخواست وام و فروش اقساطی

شرایط درخواست اعتبار و خرید اقساطی از لیزینگ صنعت و معدن

1) ثبت درخواست اعتبار از طریق سایت قسطی کلاب در لیزینگ صنعت و معدن

 • دریافت اعتبار از طریق چک
 • میزان اعتبار تا سقف 50،000،000 تومان ( در صورت داشتن ضامن تا سقف 60،000،000 تومان)
 • میزان پیش پرداخت 20% قیمت نقدی کالا

 ( در صورتی که قیمت کالا بیشتر از مبلغ اعتبار باشد، می بایست مابه التفاوت قیمت کالا و مبلغ اعتبار + 20% اعتبار دریافتی توسط مشتری پرداخت شود.)

2) ارسال پیامک به مشتری مبنی بر تایید و تعیین میزان اعتبار و مهلت استفاده از آن

3) اعتبار سنجی بانکی

4) در صورت تایید اعتبار سنجی بانکی، تماس با مشتری و اعلام مدارک مورد نیاز:

 • کارمند : آخرین فیش حقوقی مهردار، پرینت حساب سه ماه آخر، لیست پرداخت بیمه تامین اجتماعی
 • شغل آزاد : تصویر جواز کسب، پرینت حساب سه ماه آخر

5) ارسال تصویر مدارک تکمیل شده برای صنعت و معدن

6) بررسی مدارک ارائه شده و اعطای اعتبار توسط لیزینگ صنعت و معدن       

7) در صورت تایید توسط صنعت و معدن ، تماس با مشتری و اعلام تایید نهایی

ثبت سفارش توسط مشتری و پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط لیزینگ

8) تماس با مشتری جهت تکمیل مدارک نهایی

9) عقد قرارداد و تحویل به واحد دلیوری

10) دریافت مدارک توسط واحد دلیوری و اعتبارسنجی نهایی

 • تحویل کالا به مشتری     
 • مدت زمان تحویل کالا به مشتری پس از تایید نهایی مدارک، چک ها و قرارداد مشتری توسط لیزینگ، برای تهران و حومه بین 3 الی 5 روز کاری و برای شهرستان بین 3 الی 7 روز کاری می باشد.

شرایط درخواست اعتبار و خرید اقساطی از بای چک

1. ثبت درخواست اعتبار از طریق سایت قسطی کلاب از بای چک

 • دریافت اعتبار از 3 طریق : چک، سفته، کسر از حقوق
 • میزان اعتبار از 2.000.000 الی 150.000.000 میلیون تومان توسط بای چک
 • دریافت اعتبار منوط به پرداخت یک سوم و یا یک چهارم مبلغ کالا (با تعین بای چک)

2. درصورت تایید در بای چک و دریافت اعتبار  مراجعه به سایت قسطی کلاب و ثبت سفارش در قسمت بای چک

درصورتی که قیمت کالا بیشتر از مبلغ اعتبار باشد، می‌بایست مابه تفاوت قیمت کالا و اعتبار + پیش پرداخت تعیین شده بای چک پرداخت شود.

3. پس از ثبت کالا و رویت کامل محاسبه گر اقساط  و تایید توسط مشتری، باز شدن درگاه بانکی ، برای پرداخت مبلغ پیش پرداخت. (مهلت پرداخت تا 4 ساعت بعد از ثبت کالا)

4. بعد از پرداخت وجه، کالا مشتری خرید می‌شود.

5 .مرحله عقد قرارداد و تماس با مشتری برای تعیین ماه‌های بازپرداخت و تعداد چک و یا تعیین ماه‌های بازپرداخت سفته

 • تعداد اقساط برای مبلغ فاکتور از 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان حداکثر 12 ماه
 • از 3 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان حداکثر 18 ماه
 • برای مبالغ بیشتر از 6 میلیون تومان تا حداکثر 24 ماه امکان پذیر است
 • در برخی از ماه‌ها، تعداد چک‌ها متغیر می‌باشد

6. ارسال تصاویر چک‌های پر شده توسط مشتری، بعد از تایید چک‌ها ، واحد دلیوری جهت ارسال کالا با مشتری تماس می‌گیرند.

مشتریان شهرستان بعد از ارسال تصاویر چک یا سفته و تایید شدن آن‎ها،  چک و یا سفته‌های خود را به همراه مدارک مورد نیاز به آدرسی که در واحد قرارداد اعلام می‌شود با پست ارسال می‌کنند.

 بعد از دریافت مدارک توسط قسطی کلاب ، کالا مورد نظر با تینکس و یا باربری ارسال می‌شود.

7. مدت زمان تحویل کالا به مشتری پس از تایید نهایی مدارک، چک ها و قرارداد مشتری توسط لیزینگ، برای تهران و حومه بین 3 الی 5 روز کاری و برای شهرستان پس از دریافت مدارک توسط قسطی کلاب در تهران، بین 3 الی 7 روز کاری