بهترین سرمایه گذاری را با قسطی کلاب تجربه کنید

مدل دریافت اقساط ماهانه

شما می توانید با سرمایه گذاری مبلغ: تومان
و انتخاب یکی از روش های دریافت اقساط:در این حالت، شما به مدت 12 ماه هر ماه مبلغ 10,046,000 تومان دریافت خواهید کرد.
در این حالت، شما به مدت 11 ماه هر ماه مبلغ 2,500,000 تومان و در ماه 12 ام مبلغ 102,500,000 تومان دریافت خواهید کرد.
در این حالت، شما در پایان قرارداد مبلغ 135,000,000 تومان دریافت خواهید کرد.
مبلغ 120,552,000 130,000,000 135,000,000 تومان را در انتهای دوره از قسطی کلاب دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

مراحل سرمایه گذاری در قسطی کلاب

مراحل سرمایه گذاری

ثبت درخواست تامین وسایل

در تامین وسایل به صورت آنلاین تامین کنندگان در ابتدا با ورود به سایت قسطی کلاب در بخش بهترین سرمایه گذاری یک یا چند محصولی که تمایل به تامین آن را دارند تعیین می کنند.

مراحل سرمایه گذاری

تایید درخواست و انعقاد قرارداد

پس از اتمام درخواست تامین وسایل،کارشناسان بخش تامین قسطی کلاب از شما جهت انعقاد قرارداد حضوری دعوت می نمایند، و یا درصورت عدم امکان حضور، به صورت غیر حضوری قرارداد منعقد می شود.

مراحل سرمایه گذاری

فروش قسطی وسایل و کسب درآمد

پس از انعقاد قرارداد، وسایل تامین شده برای مشتریان ارسال می شود و با توجه به تعیین نوع دریافت اجاره توسط تامین کننده در قرارداد، اقساط پرداختی مشتریان به تامین کنندگان پرداخت می شود